Gợi ý bài tập SGK Bài 28 Lịch sử 9

Bài tập 1 trang 141 SGK Lịch sử 9 Sau khi thực hiện các kế hoạch 1954 – 1957 và 1958 – 1960, miền Bắc đã có những thay đổi gì? Hướng dẫn giải chi tiết Qua 5 đợt cải cách ruộng đất (tiến hành từ cuối năm 1953 đến năm 1956), có khoảng 81 vạn hécta… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 28 Lịch sử 9

Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính

Tóm tắt lý thuyết I. Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương Với Hiệp Định Giơ ne vơ 1954, chấm dứt chiến tranh xâm lược của Pháp có Mỹ giúp. Pháp rút quân khỏi Hà Nội ngày 10-10-1954, và rời khỏi miền Bắc 5-1955. Chưa tổ chức hiệp thương, tổng… Read more about Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính