Gợi ý bài tập SGK Bài 28 Lịch sử 8

Bài tập 1 trang 136 SGK Lịch sử 8 Kể tên những sĩ phu tiêu biểu trong phong trào cải cách ở nửa cuối thế kỉ XIX. Nêu những nội dung chính trong các đề nghị cải cách của họ. Hướng dẫn giải chi tiết Kể tên những sĩ phu tiêu biểu trong phong trào cải… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 28 Lịch sử 8

Bài 28: Trào lưu cải cách Duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

Tóm tắt lý thuyết I. Tình hình kinh tế xã hội Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX Chính sách đối nội, đối ngoại của nhà Nguyễn lỗi thời.Bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương mục rỗng. Nông nghiệp,thủ công nghiệp, thương nghiệp đình trệ.Tài chánh cạn kiệt, đời sống nhân dân… Read more about Bài 28: Trào lưu cải cách Duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX