Gợi ý bài tập SGK Bài 28 Lịch sử 7

Bài tập 1 trang 147 SGK Lịch sử 7 Hãy nêu một số thành tựu văn học, nghệ thuật và khoa học – kĩ thuật ở nước ta cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX. Hướng dẫn giải Về một số thành tựu văn học, nghệ thuật, khoa học, kĩ thuật ở nước ta… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 28 Lịch sử 7

Bài 28: Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX

Tóm tắt lý thuyết I. Văn học, nghệ thuật 1. Văn học Văn học dân gian phát triển phong phú, nhiều thể lọai, phản ảnh cuộc sống tâm tư, nguyện vọng, đặc biệt văn học Nôm phát triển đến đỉnh cao: Truyện Kiều của Nguyễn Du – phản ảnh bất công và tội ác của… Read more about Bài 28: Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX