Gợi ý bài tập SGK Bài 28 Lịch sử 6

Bài tập 1 trang 77 SGK Lịch sử 6 Lịch sử thời kì này (Từ nguồn gốc đến thế kỉ X) đã trái qua những giai đoạn lớn nào? Hướng dẫn giải  Thời nguyên thuỷ: Giai đoạn tối cổ (đá cũ): Dấu tích tìm thấy ở các hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn); Núi Đọ (Thanh… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 28 Lịch sử 6