Gợi ý bài tập SGK Bài 28 Lịch sử 10

Bài tập 1 trang 140 SGK Lịch sử 10 Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam đã hình thành như thế nào? Gợi ý trả lời bài 1 Lòng yêu nước được hình thành từ cơ sở ban đầu là tình cảm đối với những người ruột thịt trong gia đình rồi mở… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 28 Lịch sử 10

Bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

Tóm tắt lý thuyết I. Sự hình thành của truyền thống yêu nước Việt Nam 1. Khái niệm Truyền thống là những yếu tố về sinh hoạt xã hội, phong tục, tập quán, lối sống, đạo đức của một dân tộc được hình thành trong quá trình được lưu truyền từ đời này sang đời… Read more about Bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến