Gợi ý bài tập SGK Bài 28 Sinh học 8

Bài tập 1 trang 92 SGK Sinh học 8 Hoạt động tiêu hóa chủ yếu ở ruột non là gì? Hướng dẫn giải chi tiết Hoạt động tiêu hóa chủ yếu ở ruột non là sự biến đổi hóa học của thức ăn dưới tác dụng của enzim trong các dịch tiêu hóa (dịch mật,… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 28 Sinh học 8