Gợi ý bài tập SGK Bài 23 Địa lý 8

Bài tập 1 trang 86 SGK Địa 8 Căn cứ vào hình 24.1 tính khoảng cách (kilomet) từ Hà Nội tới thủ đô các nước Phi-líp –pin, Bru-nây, Xin-ga-pho, Thái Lan? Gợi ý trả lời bài 1 Xác định trên bản đồ thủ đô các nước Đông Nam Á (hình 24.1). Đo, tính khoảng cách… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 23 Địa lý 8

Bài 23: Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam

Tóm tắt lý thuyết 1. Vị trí và giới hạn lãnh thổ Đất liền: diện tích 331.212 km2 Điểm cực Bắc: vĩ độ 23 độ 23’B tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, Điểm cực Nam: vĩ độ 8 độ 34’B tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Điểm… Read more about Bài 23: Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam