Bài 13: Phòng chống tệ nạn xã hội

Tóm tắt bài 1. Tệ nạn xã hội Là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch về chuẩn mực xã hội vi phạm đạo đứa và pháp luật gây hậu quả xấu về mọi mặt. 2. Tác hại của tệ nạn xã hội Tệ nạn xã hội ảnh hưởng xấu đến… Read more about Bài 13: Phòng chống tệ nạn xã hội