Gợi ý bài tập SGK Bài 13 GDCD 7

Bài tập 1 trang 40 SGK GDCD 7 Theo em, vì sao Thái có những hành vi vi phạm pháp luật? Hướng dẫn giải chi tiết Bố mẹ Thái li hôn khi em vừa 4 tuổi. Bố mẹ bỏ Thái đi tìm hạnh phúc riêng. Ở với bà ngoại, khi bà già yếu không đủ sức nuôi cháu nữa,… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 13 GDCD 7

Bài 13: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam

Tóm tắt bài 1. Tìm hiểu truyện đọc: “Một tuổi thơ bất hanh” Vì sao Thái có những hành vi vi phạm pháp luật? Tuổi thơ của Thái phiêu bạt, bất hạnh, tủi hờn, tội lỗi. Hoàn cảnh của Thái. Bố mẹ li hôn khi 4 tuổi. Bố mẹ đi tìm hạnh phúc riêng. Ở… Read more about Bài 13: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam