Bài tập 1 trang 19 SGK Sinh học 9

Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm của mình như thế nào?

Gợi ý trả lời bài 1

Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm của mình bằng sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen quy định các cặp tính trạng đó trong quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh.

——————————————

Bài tập 2 trang 19 SGK Sinh học 9

Nêu nội dung của quy luật phân li độc lập?

Gợi ý trả lời bài 2

Nội dung của quy luật phân li độc lập: Các cặp nhân tố di truyền quy định các tính trạng khác nhau phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử.

—————————————-

Bài tập 3 trang 19 SGK Sinh học 9

Biến dị tổ hợp có ý nghĩa gì đối với chọn giống và tiến hoá? Tại sao ở các loài sinh sản giao phối biến dị lại phong phú hơn nhiều so với những loài sinh sản vô tính?

Gợi ý trả lời bài 3

  • Biến dị tổ hợp cung cấp nguyên liệu phong phú cho quá trình tiêu hoá và chọn giống.
  • Ở các loài sinh sản giao phối biến dị lại phong phú hơn nhiều so với những loài sinh sản vô tính là do khi các cặp alen phân li độc lập thì quá trình sinh sản hữu tính sẽ tạo ra một  lượng lớn biến dị tổ hợp.

—————————————

Bài tập 4 trang 19 SGK Sinh học 9

Ở người, gen A quy định tóc xoăn, gen a quy định tóc thẳng, gen B quy định mắt đen, gen b quy định mắt xanh. Hãy chọn người mẹ có kiểu gen phù hợp trong các trường hợp sau để sinh con sinh ra đều tóc xoăn, mắt đen?

a) AaBb

b) AaBB

c) AABb

d) AABB

Gợi ý trả lời bài 4

Vì:

P : Mẹ tóc xoăn, mắt đen       x      Bố tóc thẳng, mắt xanh

AABB                                          aabb
G:          AB                                               ab

F1:                           AaBb

100% tóc xoăn, mắt đen

⇒ Chọn đáp án d

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *