Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  NST là cấu trúc có ở

  • A. Bên ngoài tế bào
  • B. Trong các bào quan
  • C. Trong nhân tế bào
  • D. Trên màng tế bào
 • Câu 2:

  Trong tế bào ở các loài sinh vật, NST có dạng:

  • A. Hình que
  • B. Hình hạt
  • C. Hình chữ V
  • D. Nhiều hình dạng
 • Câu 3:

  Trong quá trình nguyên phân, có thể quan sát rõ nhất hình thái NST ở vào kì:

  • A. Vào kì trung gian
  • B. Kì đầu
  • C. Kì giữa
  • D. Kì sau
 • Câu 4:

  Ở trạng thái co ngắn, chiều dài của NST là:

  • A. Từ 0,5 đến 50 micrômet
  • B. Từ 10 đến 20 micrômet
  • C. Từ 5 đến 30 micrômet
  • D. 50 micrômet
 • Câu 5:

  Một khả năng của NST đống vai trò rất quan trọng trong sự di truyền là:

  • A. Biến đổi hình dạng
  • B. Tự nhân đôi
  • C. Trao đổi chất
  • D. Co, duỗi trong phân bào
 • Câu 6:

  Đặc điểm của NST trong các tế bào sinh dưỡng là:

  • A. Luôn tồn tại thành từng chiếc riêng rẽ
  • B. Luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng
  • C. Luôn co ngắn lại
  • D. Luôn luôn duỗi ra
 • Câu 7:

  Cặp NST tương đồng là:

  • A. Hai NST giống hệt nhau về hình thái và kích thước
  • B. Hai NST có cùng 1 nguồn gốc từ bố hoặc mẹ
  • C. Hai crômatit giống hệt nhau, dính nhau ở tâm động
  • D. Hai crômatit có nguồn gốc khác nhau
 • Câu 8:

  Bộ NST 2n = 48 là của loài:

  • A. Tinh tinh
  • B. Đậu Hà Lan
  • C. Ruồi giấm
  • D. Người
 • Câu 9:

  Đường kính của NST ở trạng thái co ngắn là:

  • A. 0,2 đến 2 micrômet
  • B. 2 đến 20 micrômet
  • C. 0,5 đến 20 micrômet.
  • D. 0,5 đến 50 micrômet
 • Câu 10:

  Điều dưới đây đúng khi nói về tế bào sinh dưỡng của Ruồi giấm là:

  • A. Có hai cặp NST đều có hình que
  • B. Có bốn cặp NST đều hình que
  • C. Có ba cặp NST hình chữ V
  • D. Có hai cặp NST hình chữ V

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *