Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Khi giao phấn giữa cây đậu Hà lan thuần chủng có hạt vàng, vỏ trơn với cây có hạt xanh, vỏ nhăn thuần chủng thì kiểu hình thu được ở các cây lai F1 là:

  • A. Hạt vàng, vỏ trơn
  • B. Hạt vàng, vỏ nhăn
  • C. Hạt xanh, vỏ trơn
  • D. Hạt xanh, vỏ nhăn
 • Câu 2:

  Qui luật phân li độc lập các cặp tính trạng được thể hiện ở:

  • A. Con lai luôn đồng tính
  • B. Con lai luôn phân tính
  • C. Sự di truyền của các cặp tính trạng không phụ thuộc vào nhau
  • D. Con lai thu được đều thuần chủng
 • Câu 3:

  Kết quả dưới đây xuất hiện ở sinh vật nhờ hiện tượng phân li độc lập của các cặp tính trạng là:

  • A. Làm tăng xuất hiện biến dị tổ hợp
  • B. Làm giảm xuất hiện biến dị tổ hợp
  • C. Làm giảm sự xuất hiện số kiểu hình
  • D. Làm tăng sự xuất hiện số kiểu hình
 • Câu 4:

  Thực hiện phép lai P:AABB x aabb. Các kiểu gen thuần chủng xuất hiên ở con lai Flà:

  • A. AABB và AAbb
  • B. AABB và aaBB
  • C. AABB, AAbb và aaBB
  • D. AABB, AAbb, aaBB và aabb
 • Câu 5:

  Phép lai tạo ra nhiều kiểu gen và nhiều kiểu hình nhất ở con lai là

  • A. DdRr  x Ddrr
  • B. DdRr  x DdRr
  • C. DDRr  x DdRR
  • D. ddRr  x ddrr

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *