Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Cấu tạo của 1 nơron điển hình bao gồm:

  • A. Thân, sợi trục, đuôi gai
  • B. Thân, sợi trục, đuôi gai, synap
  • C. Thân, sợi trục, cúc tận cùng, đuôi gai
  • D. Thân, sợi trục, cúc tận cùng, đuôi gai, synap
 • Câu 2:

  Phản xạ là

  • A. phản ứng của cơ thể động vật trước sự tác động của môi trường.
  • B. phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích tác động vào cơ thể
  • C. phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích từ môi trường bên trong hay bên ngoài cơ thể thông qua hệ thần kinh
  • D. những hành động tự nhiên mà cơ thể đáp trả lại các kích thích tác động.
 • Câu 3:

  Cung phản xạ có bao nhiêu thành phần:

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 6
 • Câu 4:

  Đâu là một cung phản xạ

  • A. Cơ quan thụ cảm → trung ương thần kinh → cơ quan phản ứng
  • B. Cơ quan thụ cảm → trung ương thần kinh → cơ quan phản ứng → cơ quan thụ cảm
  • C. Cơ quan thụ cảm → cơ quan phản ứng → trung ương thần kinh
  • D. Trung ương thần kinh → cơ quan thụ cảm → cơ quan phản ứng
 • Câu 5:

  Sự khác nhau cơ bản nhất của phản xạ ở động vật với cảm ứng ở thực vật là?

  • A. Có sự tham gia của nhiều cơ quan
  • B. Có sự tham gia của hệ thần kinh
  • C. phản xạ động vật nhanh và chính xác hơn
  • D. Tác động của kích thích khác nhau

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *