Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Bộ xương có vai trò

  • A. nâng đỡ cơ thể
  • B. bảo vệ các cơ quan
  • C. giúp cơ thể vận động
  • D. cả A, B và C
 • Câu 2:

  Xương chi trên có nhiệm vụ chính là

  • A. bảo về cơ thể
  • B. nâng đỡ cơ thể
  • C. vận động
  • D. cả A và B
 • Câu 3:

  Xương nào sau đây thuộc xương dẹt?

  • A. Xương quay
  • B. Xương vai
  • C. Xương đe
  • D. Xương thuyền
 • Câu 4:

  Xương nào sau đây thuộc xương dài?

  • A. Xương quay
  • B. Xương vai
  • C. Xương ghe
  • D. Xương thuyền
 • Câu 5:

  Ổ khớp chỉ có ở

  • A. khớp động
  • B. khớp bán động
  • C. khớp bất động
  • D. khớp sụn

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *