Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Vật chủ trung gian của sán lá gan là

  • A. Lợn
  • B. Gà, vịt
  • C. Ốc ruộng
  • D. Trâu, bò
 • Câu 2:

  Nơi kí sinh của sán là gan ở trâu bò

  • A. Gan
  • B. Ruột non
  • C. Phổi
  • D. Dạ dày
 • Câu 3:

  Sán lá gan đẻ bao nhiêu trứng mỗi ngày

  • A. 2000 trứng
  • B. 3000 trứng
  • C. 4000 trứng
  • D. 5000 trứng
 • Câu 4:

  Đặc điểm của sán lá gan thích nghi với lối sống kí sinh là?

  • A. Mắt và giác quan phát triển
  • B. Hệ tiêu hoá tiêu giảm
  • C. Mắt tiêu giảm, giác quan phát triển
  • D. Hệ sinh dục lưỡng tính
 • Câu 5:

  Đặc điểm của sán lông thích hợp với đời sống tự do là?

  • A. Giác quan phát triển
  • B. Mắt tiêu giảm
  • C. Hệ sinh dục lưỡng tính
  • D. Đẻ trứng trong kén

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *