Tóm tắt lý thuyết

 • Ruột khoang có khoảng 10 nghìn loài hầu hết sống ở biển, trừ thủy tức đơn độc.
 • Sự đa dạng của Ruột Khoang thể hiện ở số loài nhiều, cấu tạo và lối sống phong phú, kích thước và hình dạng khác nhau

Bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang

1. Sứa

 • Cơ thể hình dù, miệng ở phía dưới, di chuyển bằng cách co bóp dù, có đối xứng toả tròn, tự vệ bằng TB gai.
 • Có cấu tạo chung giống nhau sứa thích nghi với nối sống ở biển khi di chuyển sứa co bóp dù, đấy nước ra qua lỗ miệng tiến về phía ngược lại
 • Sứa có cấu tạo thích nghi với đời sống bơi lội trong nước là:
  • Cơ thể hình dù, đối xứng tỏa tròn
  • Miệng ở phía dưới, có tế bào tự vệ
  • Di chuyển bằng cách co bóp dù

Bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang

 • Làm cơ thể dễ nổi khiến cho khoang tiêu hoá thu hẹp lại tua dù có nhiều ở mép dù. Sứa là động vật ăn thịt bắt mồi bằng tua miệng
 • Một số loại sứa:

Bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang

2. Hải quỳ, san hô

 • Hải quỳ sống đơn độc, không có bộ xương đá vôi điển hình.
  • Cơ thể H trụ to, ngắn
  • Miệng ở trên, tầng keo dày, rải rác có xương gai,
  • Khoang tiêu hoá xuất hiện vách ngăn
  • Không di chuyển, có đế bám.

Bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang

Một số loài hải quỳ:

Bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang

 • San hô: sống thành tập đoàn, có bộ xương bằng đá vôi.
  • Khoang tiêu hoá: nhiều ngăn, thông giữa các cá thể.
  • Sống cố định, không di chuyển
  • Sinh sản ô tính bằng mọc chồi.

Bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang

Một số loại san hô:

Bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *