Bài tập 1 trang 31 SGK Sinh học 6

Hãy liệt kê 5 loại rễ cây mà em quan sát được vào bảng sau:

STT Tên cây Rễ cọc Rễ chùm
1
2

Gợi ý trả lời bài 1

STT Tên cây Rễ cọc Rễ chùm
1 Cây lúa +
2 Cây ngô +
3 Cây mít +
4 Cây cam +
5 Cây dừa +

——————————–

Bài tập 2 trang 31 SGK Sinh học 6

Rễ gồm mấy miền? Chức năng mỗi miền?

Gợi ý trả lời bài 2

Rễ gồm 4 miền:

  • Miền trưởng thành ⇒ Hút nước và muối khoáng hòa tan.
  • Miền hút  ⇒ Làm rễ dài ra.
  • Miền sinh trưởng  ⇒ Che chở cho đầu rễ.
  • Miền chóp rễ  ⇒Dẫn truyền.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *