Bài tập 1 trang 28 SGK Sinh học 6

Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia? Quá trình phân bào diễn ra như thế nào?

Gợi ý trả lời bài 1

Tế bào ở mô ở mô phân sinh có khả năng phân chia.

Quá trình phân chia tế bào diễn ra: đầu tiên hình thành 2 nhân, sau đó chất tế bào phân chia và một vách tế bào hình thành ngăn đôi tế bào mẹ thành 2 tế bào con.

—————————————

Bài tập 2 trang 28 SGK Sinh học 6

Sự lớn lên và sự phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật?

Gợi ý trả lời bài 2

Sự lớn lên và sự phân chia của tế bào giúp cây sinh trưởng và phát triển.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *