Bài tập 1 trang 15 SGK Sinh học 6

Dựa vào đặc điểm nào để nhận biết thực vật có hoa và thực vật không có hoa?

Gợi ý trả lời bài 1

Dựa vào hoa, quả hạt để nhận biết thực vật có hoa và thực vật không có hoa.

Thực vật có hoa là những thực vật có cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt.

Thực vật không có hoa là những thực vật có cơ quan sinh sản không phải là hoa, quả, hạt.

Bài tập 2 trang 15 SGK Sinh học 6

Kể tên một vài cây có hoa, cây không có hoa

Gợi ý trả lời bài 2

Những cây có hoa là : lúa, ngô, cam, bưởi, mít, táo, thầu dầu, hướng dương, …

Những cây không có hoa là: cây bèo hoa đào, cây kim giao, cây thông, cây rêu ,…

Bài tập 3 trang 15 SGK Sinh học 6

Kể tên 5 cây trồng làm lương thực, theo em những cây lương thực là cây một năm hay lâu năm?

Gợi ý trả lời bài 3

Ví dụ về 5 cây lương thực là : lúa ngô, khoai tây, kê, sắn, …

Những cây lương thục là cây lâu năm để duy trì lương thực cho con người duy trì sự sống.

Bài tập 4 trang 15 SGK Sinh học 6

Hãy ghi tên những cây có hoa và cây không có hoa mà các em đã quan sát được vào bảng sau:

STT Cây có hoa Cây không có hoa
     
     
     

Gợi ý trả lời bài 4

STT Cây có hoa Cây không có hoa
1 Cây phong lan Cây cà rốt
2 Cây hoa hồng Cây sen đá
3 Cây chôm chôm Cây mía

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *