Bài tập 1 trang 45 SGK Sinh học 6

Thân cây gồm những bộ phận nào?

Gợi ý trả lời bài 1

 • Thân cây gồm các bộ phận sau: Thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách.
 • Chồi nách có 2 loại: chồi lá và chồi hoa.

————————————-

Bài tập 2 trang 45 SGK Sinh học 6

Sự khác nhau giữa chồi lá và chồi hoa?

Gợi ý trả lời bài 2

 • Chồi lá phát triển thành cành mang lá
 • Chồi hoa phát triển thành cành mang hoa

————————————–

Bài tập 3 trang 45 SGK Sinh học 6

Có mấy loại thân? kể tên một số loại cây có thân đó?

Gợi ý trả lời bài 3

Các loại thân: tùy theo vị trí của thân trên mặt đất mà chia thân làm 3 loại:

 • Thân đứng có ba dạng:
  • Thân gỗ: cứng, cao, có cành
  • Thân cột: cứng, cao, không cành.
  • Thân cỏ: mềm, yếu, thấp.
 • Thân leo: leo bằng nhiều cách như bằng thân quấn, tua cuốn,…
 • Thân bò: mếm yếu, bò lan sát đất.

Ví dụ:

 • Thân đứng có 3 dạng:
  • Thân gỗ: cứng, cao, có cành (bưởi, ổi, cao su, bạch đàn, lim…)
  • Thân cột: cứng, cao, không cành (dừa, cau… )
  • Thân cỏ: mềm, yếu, tháp (đậu, rau cải, lúa, ngô, cỏ …)
 • Thân leo: leo bằng nhiều cách như bằng thân quấn (mồng tơi, bìm bìm, đậu ván, dây bàm bàm…), bằng tua cuốn (bầu, bí, mướp, đậu Hà Lan, cây chanh leo…).
 • Thân bò: mềm yếu, bò lan sát đất (rau má, dưa hấu, dâu tây, chua me đất, rau muống…)

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *