Bài tập 1 trang 33 SGK Sinh học 6

Nêu các bộ phận của miền hút và chức năng của chúng.

Gợi ý trả lời bài 1

Vỏ gồm: biểu bì, thịt vỏ có các chức năng hút nước, muối khoáng rồi chuyển vào trụ giữa.

Trụ giữa gồm: các bó mạch và ruột có chức năng chuvển các chất và chứa chất dư trữ.

Miền hút: là miền quan trọng nhất của rễ, có cấu tạo phù hợp với việc hút nước và muối khoáng.

—————————–

Bài tập 2 trang 33 SGK Sinh học 6

Miền hút là phần quan trọng nhất của rễ vì?

Gợi ý trả lời bài 2

Miền hút là phần quan trọng nhất của rễ vì có nhiều lông hút giữ chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan.

———————————–

Bài tập 3 trang 33 SGK Sinh học 6

Có phải tất cả các rễ cây đều có miền hút không? Tại sao?

Gợi ý trả lời bài 3

Không phải tất cả các rễ cây đều có lông hút. Vì những cây mà rễ ngập trong nước thì nước và muối khoáng hòa tan trong nước ngấm trực tiếp qua các tế bào biểu bì cúa rễ (không cần lông hút).

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *