Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Trong những nhóm cây sau đây, những nhóm cây nào gồm toàn những cây có hoa?

  • A. Cây xoài, cây ớt, cây đậu, cây hoa hồng.
  • B. Cây bưởi, cây rau bợ, cây dương xỉ, cây cải.
  • C. Cây dừa, cây hành, cây thông, cây rêu.
  • D. Cây dứa, cây dương xỉ, cây bằng lăng, cây phong lan
 • Câu 2:

  Trong những nhóm cây sau đây, những nhóm cây nào gồm toàn cây một năm?

  • A. Cây xoài, cây bưởi, cây đậu, cây hành.
  • B. Cây lúa, cây ngô, cây hành, cây bí xanh.
  • C. Cây táo, cây mít, cây đậu xanh, cây đào lộn hột.
  • D. Cây me, cây bơ, cây chôm chôm, cây lúa
 • Câu 3:

  Dựa vào đặc điểm nào để nhận biết cây có hoa và cây không có hoa?

  • A. Cây có hoa có cơ quan sinh dưỡng là rễ, thân lá.
  • B. Cây có hoa có cơ quan sinh sản là hoa quả hạt.
  • C. Cây có hoa là những cây ra hoa kết quả hàng năm.
  • D. Cây có hoa có cơ quan sinh sản là nón và hạt.
 • Câu 4:

  Thực vật có hoa có cơ quan nào sau đây:

  • A. Cơ quan dinh dưỡng, cơ quan sinh sản.
  • B. Chỉ có cơ quan sinh sản.
  • C. Chỉ có cơ quan dinh dưỡng
  • D. Cả A, B, C đều đúng.
 • Câu 5:

  Nhóm cây nào sao đây gồm toàn cây không hoa:

  • A. Cây rêu, cây dương xỉ, cây cải mầm
  • B. Cây ổi, cây mận, cây bưởi.
  • C. Cây lúa, cây dừa, cây rêu.
  • D. Cây phượng, cây dừa, cây thông.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *