Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Cấu tạo của miền hút là:

  • A. Gồm 2 phần : vỏ và trụ giữa.
  • B. Có mạch gỗ và mạch rây.
  • C. Có nhiều lông hút .
  • D. Có ruột .
 • Câu 2:

  Mạch gỗ có chức năng:

  • A. Vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây.
  • B. Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá
  • C. Vận chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa
  • D. Hút nước và muối khoáng hòa tan
 • Câu 3:

  Mạch rây có chức năng

  • A. Vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây.
  • B. Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá
  • C. Vận chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa
  • D. Hút nước và muối khoáng hòa tan
 • Câu 4:

  Miền hút là phần quan trọng nhất của rễ vì:

  • A. vì miền hút nằm ở phần trưởng thành của rễ.
  • B. vì miền hút giúp cho rễ tạo ra nhiều rễ con.
  • C. vì miền hút đảm nhiệm việc lấy nước và muối khoáng hòa tan.
  • D. vì miền hút nằm dưới đất nên giữ chặt rễ vào đất.
 • Câu 5:

  Cấu tạo lát cắt ngang của rễ gồm mấy phần:

  • A. Phần ngoài là vỏ, phần trong là trụ giữa.
  • B. Phần ngoài là trụ giữa, phần trong là vỏ.
  • C. Phần ngoài là lông hút, phần trong là ruột.
  • D. Phần ngoài là lông hút, phần trong là trụ giữa

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *