Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu):

 • Câu 1:

  Căn cứ vào hình dạng bên ngoài , người ta chia rễ làm mấy loại? Đó là những loại nào?

  • A. Ba loại rễ là: Rễ cọc, rễ chùm, rễ phụ.
  • B. Hai loại rễ là: Rễ cọc, rễ chùm.
  • C. Hai loại rễ là: Rễ mầm, Rễ cọc.
  • D. Hai loại rễ là: Rễ chính, rễ phụ
 • Câu 2:

  Trong các miền rễ sau, miền nào làm cho rễ dài ra

  • A. Miền trưởng thành
  • B. Miền chóp rễ
  • C. Miền hút
  • D. Miền sinh trưởng
 • Câu 3:

  Nhóm có toàn các cây có rễ chùm là

  • A. Cây: lúa, hành, ngô, dừa
  • B. Cây: tre, lúa, dừa, cam
  • C. Cây: mía, cà chua, lạc, nhãn
  • D. Cây: chanh, tỏi tây, lúa, ngô
 • Câu 4:

  Nhóm có toàn các cây có rễ cọc là

  • A. Cây: xoài, dừa, đậu, hoa cúc
  • B. Cây: bưởi, cải, hành, dừa
  • C. Cây: mít, táo, lạc, nhãn
  • D. Cây: tre, dừa, lúa, ngô
 • Câu 5:

  Trong các miền sau đây của rễ, miền nào có chức năng dẫn truyền?

  • A. Miền trưởng thành
  • B. Miền hút
  • C. Miền sinh trưởng
  • D. Miền chóp rễ
 • Câu 6:

  Trong những nhóm sau đây, nhóm nào gồm toàn những cây rễ cọc?

  • A. Cây tỏi, cây bưởi, cây cải
  • B. Cây lúa, cây hồng xiêm, cây ớt
  • C. Cây đa, cây ổi, cây mít
  • D. Cây cau, cây ngô, cây đu đủ
 • Câu 7:

  Trong những nhóm cây sau, nhóm cây nào gồm toàn cây rễ chùm?

  • A. Cây bí, cây mướp, cây ngô.
  • B. Cây lúa, cây hành, cây ngô
  • C. Cây bưởi , cây cà chua, cây quất
  • D.Cây chanh, cây mướp, cây vải.
 • Câu 8:

  Trong các miền của rễ, miền nào là miền quan trọng nhất ? Vì sao?

  • A. Miền trưởng thành có các mạch dẫn làm nhiệm vụ dẫn truyền
  • B. Miền chóp rễ, che chở cho đầu rễ
  • C. Miền sinh trưởng làm cho rễ dài ra
  • D. Miền hút có các lông hút hấp thụ nước và muối khoáng hòa tan cung cấp cho cây

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *