Tóm tắt lý thuyết

1. Thí nghiệm chứng minh Thân dài ra là do phần ngọn

Bài 14: Thân dài ra do đâu?

Hình 4: Thí nghiệm Thân dài ra là do phần ngọn

 • Nhận xét: So sánh chiều cao của hai nhóm cây ngắt ngọn và không ngắt ngọn: Cây bị bấm ngọn thấp hơn cây không bấm ngọn, thân dài ra do phần ngọn.
 • Giải thích: 
  • Khi bấm ngọn, cây không cao thêm được, chất dinh dưỡng tập trung cho chồi lá và chồi hoa phát triển.
  • Chỉ tỉa cành bị sâu, cành xấu với cây lấy gỗ, sợi mà không bấm ngọn vì cần thân, sợi dài.
 • Kết luận:
  • Thân cây dài ra do sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn.
  • Sự dài ra của thân các loại cây khác nhau thì không giống nhau.

Video 1: Cây cao lên như thế nào?

2. Giải thích những hiện tượng thực tế

 • ​Bấm ngọn đối với những loại cây lấy quả, hạt, thân, lá:

Bài 14: Thân dài ra do đâu?

Hình 2: Một số cây lấy quả, hạt, thân, lá

Bài 14: Thân dài ra do đâu?

Hình 3: Một số cây thu quả, hạt, thân, lá

 • Tỉa cành đối với những loại cây lấy gỗ, lấy sợi.

Bài 14: Thân dài ra do đâu?

Hình 4: Một số loại cây lấy gỗ, lấy sợi

Bài tập minh họa

Bài 1:

Giải thích vì sao khi trồng đậu, bông, cà phê trước khi cây ra hoa, tạo quả người ta thường bấm ngọn?

Hiện tượng:

Khi bấm ngọn cây không cao lên, chất dinh dưỡng dồn xuống cho chồi hoa, chồi lá phát triển, cho năng suất cao

Bài 2:

Giải thích vì sao khi trồng cây lấy gỗ (bạch đàn, lim), lấy sợi (gai, đay) người ta thường tỉa cành xấu, cành bị sâu mà không bấm ngọn?

Hướng dẫn:

Tỉa cành xấu, cành sâu để chất dinh dưỡng tập trung cho thân chính, giúp cho thân phát triển.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *