Tóm tắt lý thuyết

1. Nhận dạng vật sống và vật không sống

Bài 1: Đặc điểm của cơ thể sống

Hình 1: Một số ví dụ minh họa về dạng vật sống và vật không sống

  • Vật sống: cần những điều kiện sống như chất dinh dưỡng ( con vật cần thức ăn, cây cối cần phân bón) , nước, không khí,… để tồn tại và phát triển.
  • Vật không sống: không cần những điều kiện sống như trên mà vẫn có thể tồn tại được và không tăng kích thước.

2. Đặc điểm của cơ thể

  • Có sự trao đổi chất với môi trường (lấy các chất cần thiết và loại bỏ các chất thải ra ngoài) thì mới tồn tại được.
  • Lớn lên và sinh sản.

Dùng kí hiệu + (có) hoặc – (không có) điền vào các cột trống trong bảng sau cho thích hợp:

STT Ví dụ Lớn lên Sinh sản Di chuyển Lấy các chất cần thiết Loại bỏ các chất thải Xếp loại
Vật sống Vật không sống
1 Hòn đá +
2 Con gà + + + + + +
3 Cây đậu + + + + + +
4 ……

Bài tập minh họa

Bài 1:

Quan sát môi trường xung quanh (nhà ở, trường học,…) hãy nêu tên một vài cây, con vật, đồ vật hay vật thể mà em biết? Phân loại vật thể sống và vật thể không sống.

Hướng dẫn:

  • Một số đồ vật, con vật quan sát được là: Viên gạch, cái quạt, con gà, cây mít, xe máy, nồi cơm điện,…
  • Phân loại:
    • Con gà cần : thức ăn, nước uống, không khí ,… Cây mít cần : nước, phân bón, không khí,… có lớn lên sau một thời gian nuôi, trồng ⇒ Như vậy con gà, cây mít là vật thể sống.
    • Viên gạch, cái quạt, xe máy, nồi cơm điện không cần những điều kiện giống như con gà, cây mít để tồn tại nên thuộc loại vật thể không sống.

Bài 2:

Em hãy quan sát sơ đồ sau chỉ ra điểm khác nhau cơ bản về kết quả của sự trao đổi chất giữa vật sống và vật không sống

Bài 1: Đặc điểm của cơ thể sống

Hướng dẫn: 

Sinh vật sống thì có thể trao đổi chất với môi trường và lớn lên, sinh sản còn vật không sống thì không làm được mọi điều này.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *