Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Quan hệ giữa gen và tính trạng theo quan niệm Di truyền học hiện đại như thế nào?

  • A. Mỗi gen quy định một tính trạng
  • B. Nhiều gen quy định một tính trạng
  • C. Một gen quy định nhiều tính trạng
  • D. Cả A, B và C tuỳ từng tính trạng
 • Câu 2:

  Khi một gen đa hiệu bị đột biến sẽ dẫn tới sự biến đổi

  • A. Ở một tính trạng
  • B. Ở một loạt tính trạng do nó chi phối
  • C. Ở một trong số tính trạng mà nó chi phối
  • D. Ở toàn bộ kiểu hình của cơ thể
 • Câu 3:

  Cho phép lai PTC: hoa đỏ x hoa trắng, F1 100% hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, F2thu được 2 loại kiểu hình với tỉ lệ 9/16 hoa đỏ: 7/16 hoa trắng. Nếu cho F1 lai phân tích thì tỉ lệ kiểu hình ở Fa được dự đoán là

  • A. 1 đỏ: 3 trắng
  • B. 1 đỏ: 1 trắng
  • C. 3 đỏ: 5 trắng
  • D. 3 đỏ: 1 trắng
 • Câu 4:

  Lai 2 dòng bí thuần chủng quả tròn, thu được F­1 toàn quả dẹt; cho F1 tự thụ phấn F2 thu được 271 quả dẹt : 179 quả tròn : 28 quả dài. Xác định kiểu gen của bố  mẹ?

  • A. AAbb x aaBB
  • B. Aabb x aaBB
  • C. AaBb x AaBb
  • D. AAbb x aaBB
 • Câu 5:

  Ở ngô, tính trạng về màu sắc hạt do hai gen không alen quy định. Cho ngô hạt trắng giao phấn với ngô hạt trắng thu được F1 có 962 hạt trắng, 241 hạt vàng và 80 hạt đỏ. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ hạt trắng ở F1đồng hợp về cả hai cặp gen trong tổng số hạt trắng ở F1 là bao nhiêu?

  • A. 1/2
  • B. 1/4
  • C. 1/6
  • D. 1/8

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *