Trang chủ Sinh Học lớp 12 Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Quy luật phân li độc...

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Quy luật phân li độc lập

0

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Điều kiện cơ bản đảm bảo cho sự di truyền độc lập các cặp tính trạng là

  • A. Các gen không có hoà lẫn vào nhau
  • B. Mỗi gen phải nằm trên mỗi NST khác nhau
  • C. Số lượng cá thể nghiên cứu phải lớn
  • D. Gen trội phải lấn át hoàn toàn gen lặn
 • Câu 2:

  Quy luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng

  • A. Các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể
  • B. Các gen phân li và tổ hợp trong giảm phân
  • C. Sự di truyền các gen tồn tại trong nhân tế bào
  • D. Biến dị tổ hợp phong phú ở loài giao phối
 • Câu 3:

  Dựa vào đâu Menđen có thể đi đến kết luận các cặp nhân tố di truyền trong thí nghiệm của ông lại phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử?

  • A. Tỉ lệ phân li kiểu gen và kiểu hình ở thế hệ F1
  • B. Tỉ lệ phân li kiểu gen và kiểu hình ở thế hệ F2
  • C. Tỉ lệ phân li KH ở các thế hệ tuân theo định luật tích xác suất
  • D. Tỉ lệ phân li về kiểu hình trong phép lai phân tích phân tích
 • Câu 4:

  Cá thể có kiểu gen AaBbddEe tạo giao tử abde với tỉ lệ

  • A. 1/4
  • B. 1/6
  • C. 1/8
  • D. 1/16
 • Câu 5:

  Trong phép lai: Bố AaBbCcDdEe    x    Mẹ aaBbccDdee

  Các cặp gen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Hãy cho biết: Tỉ lệ đời con có KH trội về tất cả 5 tính trạng là bao nhiêu?

  • A. 9/128
  • B. 3/64
  • C. 6/128
  • D. 1/32
Bài trướcGợi ý bài tập SGK Bài 9 Sinh học 12 Cơ bản & Nâng cao
Bài tiếp theoBài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây