Bài tập 1 trang 50 SGK Sinh học 11

Tại sao nói quang hợp quyết định năng suất thực vật?

Gợi ý trả lời bài 1

Vì Quang hợp quyết định 90 – 95% năng suất cây trồng, phần còn lại là 5 – 10% là các chất dinh dưỡng khoáng.

———————————

Bài tập 2 trang 50 SGK Sinh học 11

Phân biệt năng suất sinh học với năng suất kinh tế?

Gợi ý trả lời bài 2

  • Năng suất sinh học: là tổng lượng chất khô tích lũy được mỗi ngày trên 1ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.
  • Năng suất kinh tế : là một phần của năng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quan (hạt, củ, quả, lá…) chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây.

————————–

Bài tập 3 trang 50 SGK Sinh học 11

Nêu các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển của quang hợp?

Gợi ý trả lời bài 3

  • Người ta có thể dùng biện pháp nông sinh như bón, tưới nước hợp lí, thực hiện kĩ năng chăm sóc phù hợp với loài và giống cây trồng làm tăng năng suất lá.
  • Ngoài việc tăng diện tích lá, người ta còn tăng cường độ quang hợp. Cường độ quang hợp là chỉ số thể hiện hiệu suất hoạt động của một bộ máy quang hợp. Tỉ số đó ảnh hưởng quyết định đến sự tích lũy chất khô và năng suất cây trồng. Điều khiển cường độ quang hợp băng cách tăng các biện pháp kĩ thuật như cấp nước,bón phân, chắm sóc lá hợp lí tạo điều kiện cho cây hấp thụ và chuyển hóa năng lượng mặt trời một cách hiệu quả.
  • Tuyển chọn và tạo các giống mới có cường độ quang hợp cao.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *