Bài tập 1 trang 34 SGK Sinh học 10

Thành tế bào vi khuẩn có chức năng gì?

Gợi ý trả lời bài 1

Thành tế bào vi khuẩn có độ dày từ 10 – 20 nm, được cấu tạo bằng chất peptidoglican (polisaccarit liên kết với peptit). Với cấu tạo như vậy thành tế bào vi khuẩn có chức năng quy định hình dạng của tế bào và bảo vệ tế bào.

——————————-

Bài tập 2 trang 34 SGK Sinh học 10

Tế bào chất là gì?

Gợi ý trả lời bài 2

  • Tế bào chất là vùng tế bào nằm giữa màng sinh chất và vùng nhân hoặc nhân tế bào. Tế bào chất ở mọi loại tế bào đều gồm hai thành phần chính: bào tương, (một dạng chất keo bán lỏng chứa nhiều hợp chất hữu cơ và vô cơ khác nhau) và riboxom cùng một cấu trúc khác.
  • Tế bào chất của vi khuẩn không có hệ thống nội màng cùng các bào quan có màng bao bọc và khung tế bào. Trong tế bào chất của vi khuẩn có các hạt riboxom. Riboxom là bào quan được cấu tạo từ protein , rARN và không có màng bao bọc. Đây là nơi tổng hợp nên các loại protein của tế bào. Riboxom của vi khuẩn có kích thước nhỏ hơn riboxom của tế bào nhân thực. Ở một số vi khuẩn, trong tế bào chất còn có các hạt lưu trữ.

——————————

Bài tập 3 trang 34 SGK Sinh học 10

Nêu chức năng của roi và lông ở tế bào vi khuẩn?

Gợi ý trả lời bài 3

Chức năng của roi và lông ở tế bào vi khuẩn:

Một số loại vi khuẩn còn có các cấu trúc được gọi là roi (tiên mao) và lông (nhung mao). Roi có chức năng giúp vi khuẩn di chuyển. Một số vi khuẩn gây bệnh ở người thì lông giúp chúng bám được vào bề mặt tế bào người.

————————————–

Bài tập 4 trang 34 SGK Sinh học 10

Nêu vai trò của vùng nhân đối với tế bào vi khuẩn?

Gợi ý trả lời bài 4

Vùng nhân của tế bào nhân sơ chứa vật chất di truyền, có chức năng truyền đạt thông tin di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

—————————————

Bài tập 5 trang 34 SGK Sinh học 10

Tế bào vi khuẩn có kích thước nhỏ và cấu tạo đơn giản đem lại cho chúng ưu thế gì?

Gợi ý trả lời bài 5

Ưu thế của tế bào vi khuẩn:

  • Vì kích thước nhỏ và cấu tạo đơn giản nên các loài vi khuẩn có tốc độ sinh trưởng rất nhanh, dẫn đến phân bào nhanh.
  • Kích thước của tế bào nhỏ thì việc vận chuyển các chất từ nơi này đến nơi khác trong tế bào hoặc ra môi trường sẽ nhanh.
  • Tỉ lệ S/V lớn (diện tích màng bao bọc lớn sẽ có khả năng trao đổi chất và năng lượng với môi trường nhanh hơn).

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *