Bài tập 1 trang 22 SGK Sinh học 10

Thuật ngữ nào dưới đây bao gồm tất cả các thuật ngữ còn lại:

a) Đường đơn

b) Đường đội

c) Tinh bột

d) Cacbohiđrat

e) Đường đa.

Gợi ý trả lời bài 1

Thuật ngữ bao gồm tất cả các thuật ngữ còn lại là Cacbohiđrat

⇒ Đáp án D.

————————————————————

Bài tập 2 trang 22 SGK Sinh học 10

Nêu các cấu trúc và chức năng của các loại cacbohiđrat?

Gợi ý trả lời bài 2

 • Cấu trúc của cacbohiđrat: Cacbohiđrat được cấu tạo chủ yếu từ ba nguyên tố là C, H, O theo nguyên tắc đa phân. Một trong đơn phân chủ yếu cấu tạo nên các loại cacbohiđrat là đường có cacbon
  • Các loại cacbonhydrat:a. Đường đơn: (monosaccarit)- Gồm các loại đường có từ 3-7 nguyên tử C.

   – Đường 5 C (Ribôzơ,đeôxyribôzơ), đường 6 C (Glucôzơ, Fructôzơ, Galactôzơ).

   b. Đường đôi: (Disaccarit)

   – Gồm 2 phân tử đường đơn liên kết với nhau bằng liên kết glucôzit.

   – Mantôzơ (đường mạch nha) gồm 2 phân tử Glucôzơ, Saccarôzơ (đường mía) gồm 1 phân tử Glucôzơ và 1 phân tử Fructôzơ, Lactôzơ (đường sữa) gồm 1 phân tử glucôzơ và 1 phân tử galactôzơ.

   c. Đường đa: (polisaccarit)

   – Gồm nhiều phân tử đường đơn liên kết với nhau bằng liên kết glucôzit.

   – Glicôgen, tinh bột, xenlulôzơ, kitin…

 • Chức năng của cacbohiđrat
  • Nguồn năng lượng dự trữ của tế bào và cơ thể.
  • Cấu tạo nên tế bào và các bộ phận của cơ thể.
  • Cacbohiđrat liên kết với prôtêin hoặc lipit tạo nên những hợp chất tham gia cấu tạo nên các thành phần khác nhau của tế bào.

——————————————————

Bài tập 3 trang 22 SGK Sinh học 10

Nêu các loại lipit và cho biết chức năng của các loại lipit?

Gợi ý trả lời bài 3

Các loại lipit trong cơ thể sống là: mỡ, phôtpholipit, sterôit, sắc tố và vitamin.

 • Mỡ: được hình thành do 1 phân tử glixêrol liên kết với ba axit béo. Mỗi axit béo thường được câu tạo từ 16 đến 18 nguyên tử cacbon. Mỡ động vật thường chứa các axit béo no, mỡ thực vật và một số loài cá thường tồn tại ở dạng lỏng do chứa nhiều axit béo không no.
  • Chức năng chính của mỡ là dự trữ năng lượng cho tế bào và cơ thể. Một gam mỡ có thể cho một lượng năng lượng nhiều hơn gấp đôi so với một gam tinh bột.
 • Phôtpholipit: phần tử phôtpholipit được cấu tạo từ một phân tử glixêrol liên kết với hai phân tử axit béo và một nhóm phôtphat.
  • Phôtpholipit có chức năng chính là cấu tạo nên các loại màng của tế bào.
 • Sterôit: Một sô lipit có bản chất hoá học là sterôit cũng có vai trò rất quan trọng trong tế bào và trong cơ thể sinh vật. Ví dụ, colestêrôn có vai trò cấu tạo nên màng sinh chất của các tế bào người và động vật. Một số hoocmôn giới tính như testostêrôn và ơstrôgen cũng là một dạng lipit.
 • Sắc tố và vitamin: Một số loại sắc tố như carôtenôit và một số loại vitamin A, D, E và K cũng là một dạng lipit.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *