Trong môn lý gồm các phần sau:

 

Phần 1: Bài học, Giải bài tập sách giáo khoa vật lý từ lớp 6 đến lớp 12

 1. Vật Lí lớp 6
 2. Vật Lí lớp 7
 3. Vật Lí lớp 8
 4. Vật Lí lớp 9
 5. Vật Lí lớp 10
 6. Vật Lí lớp 11
 7. Vật Lí lớp 12

Phần 2: tài liệu  sưu tập tài liệu liên quan môn học trên internet để các bạn xem online và tải về file .doc và .pdf

 1. Tài liệu lý 12
 2. ….

Phần 3: Đề thi, đề kiểm tra

 1. Đề thi thử THPT Quốc gia
 2. Đề thi, kiểm tra lý 12
 3. ……..