Bài tập 1 trang 50 SGK Lịch sử 8

Nêu một số sự kiện chứng tỏ sự phát triển của phong trào công nhân cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX?

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Ở Anh có cuộc đấu tranh của công nhân khuân vác Luân Đôn buộc giới chủ phải tăng lương (1899).
  • Ở Pháp, công nhân giành thắng lợi trong bầu cử Quốc hội.
  • Ở Mĩ, ngày 1-5-1886 có hơn 350 000 công nhân đình công biểu tình đòi ngày làm 8 giờ. Đặc biệt là cuộc biểu tình của công nhân Si-ca-gô…
  • Nhiều tổ chức chính trị độc lập của giai cấp công nhân ra đời như Đảng Xã hội dân chủ Đức năm 1875Đảng Công nhân Pháp năm 1879. Nhóm giải phóng lao động Nga năm 1883.

—————————-

Bài tập 2 trang 50 SGK Lịch sử 8

Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Nga 1905- 1907?

Hướng dẫn giải chi tiết

Cách mạng Nga 1905 – 1907 đã giáng một đòn chí mạng vào nền thống trị của địa chủ và tư sản; làm suy yếu chế độ Nga hoàng và báo trước cuộc cách mạng XHCN sẽ xảy ra. Đó là cuộc tổng diễn tập choCách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *