Bài tập 1 trang 44 SGK Lịch sử 8

Dưới đây là bảng so sánh về vị trí của các nước Mĩ, Pháp, Anh, Đức trong sản xuất công nghiệp ở thời điểm 1870, 1913. Hãy điền vào ô trống tên các nước như nội dung bài học.

Vị trí Thứ nhất Thứ hai Thứ ba Thứ tư
Năm
1870
1913

Gợi ý trả lời bài 1

Vị trí Thứ nhất Thứ hai Thứ ba Thứ tư
Năm
1870 Anh Pháp Đức
1913 Đức Anh Pháp

—————————————

Bài tập 2 trang 45 SGK Lịch sử 8

Nêu mâu thuẫn chủ yếu giữa các đế quốc “già” (Anh, Pháp) với các đế quốc “trẻ” (Đức, Mĩ)?

Hướng dẫn giải chi tiết

Anh, Pháp có nhiều thuộc địa nhất nhưng kinh tế kém phát triển so với Mĩ, Đức vươn lên nhanh chóng về tốc độ phát triển kinh tế nhưng lại có ít thuộc địa hơn Anh, Pháp. Vì vậy mâu thuẫn giữa 2 khối đế quốc “già” và “trẻ” là vấn đề thuộc địa.

———————————–

Bài tập 3 trang 45 SGK Lịch sử 8

Mâu thuẫn đó đã chi phối chính sách đối ngoại của các nước đế quốc như thế nào?

Hướng dẫn giải chi tiết

Mâu thuẫn đó là làm cho các nước đế quốc thi hành chính sách ngoại giao hiếu chiến, xâm lược, tích cực chạy đua vũ trang, tuyên truyền tư tưởng; bạo lực, chuẩn bị chiến tranh thế giới chia lại thị trường.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *