Bài tập 1 trang 39 SGK Lịch sử 8

Vì sao nhân dân Pa-ri đấu tranh và thành lập Công xã Pa-ri?

Gợi ý trả lời bài 1

Nhân dân Pa- ri đấu tranh và thành lập Công xã Pa- ri và nhân dân Pa- ri chống giai cấp tư sản Phápđầu hàng Đức và đàn áp quần chúng

—————————-

Bài tập 2 trang 39 SGK Lịch sử 8

Lập niên biểu những sự kiện cơ bản của Công xã Pa-ri?

Gợi ý trả lời bài 2

Thời gian Nội dung sự kiện lịch sử
– Năm 1870

– 2-9-1870

– 4-9-1870

– 18-3-1871

– 26-3-1871

– Từ 20-5 đến 28-5-1871

– Chiến tranh Pháp- Phổ nổ ra trong điều kiện không có lợi cho Pháp.

– Hoàng đế nước Pháp là Na-po-lê-ông III cùng toàn bộ quân chủ lực gồm 10 vạn người bị quân Phổ bắt làm tù binh

– Nhân dân Pa-ri đứng lên khởi nghĩa lật đổ chính quyền Na-po-lê-ông III

– Chi-e cho quân đánh úp đồi Mông- mác (Bắc Pa-ri) nhưng gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ của nhân dân

– Nhân dân Pa-ri tiến hành bầu Hội đồng Công xã theo nguyên tắc bổ sung

– Quân chính phủ Véc-xai bắt đầu tấn công vào thành phố kéo dài đến ngày 28-5-1871, lịch sử gọi là “ Tuần lễ đẫm máu”

——————————-

Bài tập 3 trang 39 SGK Lịch sử 8

Vì sao nói Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới?

Gợi ý trả lời bài 3

Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới vì do nhân dân bầu lên thực hiện nhiều chính sách tiến bộ, phục vụ quyền lợi của nhân dân lao động, bảo đảm làm chủ của nhân dân, khác với các hình thức nhà nước trước kia là công cụ thống trị, bóc lột nhân dân.

———————————

Bài tập 4 trang 39 SGK Lịch sử 8

Trình bày ý nghĩa lịch sử và bài học của Công xã Pa-ri?

Gợi ý trả lời bài 4

  • Làm hình ảnh của chế độ xã hội mới tiến bộ, cổ vũ nhân dân lao động toàn thế giới đấu tranh cho một xã hội tốt đẹp hơn.
  • Để lại bài học quý báu như: cách mạng muốn giành thắng lợi phải có đảng cách mạng nhân chính lãnh đạo, thực hiện liên minh công nông, phải kiên quyết trấn áp kẻ thù.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *