Bài tập 1 trang 31 SGK Lịch sử 7

Nhà Đinh đã làm những gì để xây dựng đất nước?

Gợi ý trả lời bài 1

Để trả lời câu hỏi này, các em dựa vào nội dung mục 1, SGK. Trong đó, nêu rõ việc Đinh Bộ Lĩnh xưng Hoàng đế (Đinh Tiên Hoàng), định đô (Hoa Lư, Ninh Bình), đặt tên nước (Đại Cồ Việt), xây dựng bộ máy chính quyền mới, quan hệ đối ngoại tốt đẹp với các nước láng giềng … và đánh giá ý nghĩa của những việc làm đó (Đinh Bộ Lĩnh đã tiến thêm một bước trong việc xây dựng chính quyền độc lập, tự chủ, khẳng định chủ quyền quốc gia dân tộc.

—————————-

Bài tập 2 trang 31 SGK Lịch sử 7

Hãy mô tả bộ máy chính quyền trung ương và địa phương thời Tiền Lê.

Gợi ý trả lời bài 2

 • Bộ máy cai trị ở trung ương: vua nắm mọi quyền hành, giúp vua có thái sư, đại sư và quan lại gồm hai ban văn, võ: các con vua được phong vương và trấn giữ các nơi quan trọng.
 • Chính quyền địa phương: cả nước chia thành 10 lộ, dưới lộ có phủ và châu.
 • Xây dựng quân đội (10 đạo và hai bộ phận cấm quân, quân địa phương).
 • Nhà Tiền Lê đã tiến thêm một bước trong việc xây dựng chính quyền độc lập tự chủ. Đây là sự hoàn thiện chính quyền ờ trung ương, chia lại đơn vị hành chính cả nước, chú trọng xây dựng quân đội…

—————————-

Bài tập 3 trang 31 SGK Lịch sử 7

Hãy trình bày diễn biến của cuộc kháng chiến chống Tống do Lê Hoàn chỉ huy.

Gợi ý trả lời bài 3

Diễn biến:

 • Đầu năm 981, quân Tống theo hai đường thuỷ, bộ tiến đánh nước ta.
 • Lê Hoàn trực tiếp tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến.
 • Nhiều trận chiến diễn ra trên sông Bạch Đằng. Trên bộ, quân ta chặn đánh địch quyết liệt, quân Tống đại bại.

——————————-

Bài tập 4 trang 31 SGK Lịch sử 7

Em hãy điểm qua tình hình nông nghiệp nước ta thời Đinh – Tiền Lê.

Gợi ý trả lời bài 4

 • Thời Đinh – Tiền Lê, ruộng đất trong nước nói chung thuộc sở hữu của làng xã. Nhân dân trong làng, theo tập tục, chia ruộng đều cho nhau để cày cấy và nộp thuế, đi lính và làm lao dịch cho nhà vua.
 • Hằng năm vào mùa xuân, vua Lê thường về địa phương tổ chức lễ cày tịch điền và tự mình cày mấy đường để khuyến khích nhân dân sản xuất. Việc khai khẩn đất hoang được mở rộng. Nhà Lê cũng chú ý đào vét kênh ngòi ở nhiều nơi, vừa thuận lợi cho việc đi lại, vừa tiện tưới tiêu cho đồng ruộng. Do đó, nông nghiệp ngày càng ổn định và bước đầu phát triển. Mùa lúa các năm 987, 989 đều tốt. Nghề trồng dâu, nuôi tằm cũng được khuyến khích.

———————————

Bài tập 5 trang 31 SGK Lịch sử 7

Đời sống xã hội và văn hóa nước Đại Cồ Việt có gì thay đổi?

Gợi ý trả lời bài 5

Đời sống xã hội và văn hoá nước Đại Cổ Việt có những thay đổi như:

 • Trong xã hội: vua, các quan văn – võ, một số ít nhà sư tạo thành bộ máy thống trị. Những người bị trị bao gồm: nông dân, thợ thủ công, người làm nghề buôn bán nhỏ, một số ít địa chủ, nô tì. Nhìn chung cuộc sống của nhân dân ta còn đơn giản, bình dị.
 • Về văn hoá, giáo dục: chưa phát triển. Nho học xâm nhập vào nước ta, nhưng chưa ảnh hưởng đáng kể. Phật giáo được truyền bá rộng rãi, chùa chiền được xây dựng ờ nhiều nơi. Nhiều loại hình văn hoá dân gian (đánh đu, đấu vật, nhảy múa…) được duy trì và phát triển.

Đây là bước tiến quan trọng, nhất là sự phát triển của Phật giáo và các lễ hội được tiếp tục duy trì.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *