Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Phong trào văn hóa Phục Hưng nổ ra ở đâu đầu tiên?

  • A. Đức
  • B. Ý
  • C. Tây Ban Nha
  • D. Pháp
 • Câu 2:

  Phong trào văn hóa Phục Hưng ở khoảng thời gian nào?

  • A. Thế kỉ XVI
  • B. Thế kỉ XVII
  • C. Thế kỉ XV
  • D. Thế kỉ XVI – XVII
 • Câu 3:

  Tại sao phong trào Văn hóa Phục Hưng lại diễn ra ở Italia đầu tiên:

  • A. Ở đây quan hệ tư bản chủ nghĩa ra đời sớm nhất.
  • B. Italia là quê hương của nền văn hóa Hi Lạp, La Mã.
  • C. Việc phục hồi nền văn hóa Hi Lạp, La Mã còn đề cao tinh thần văn hóa dân tộc
  • D. A, B, C đúng
 • Câu 4:

  Phong trào văn hóa Phục Hưng

  • A. Phê phán giáo hội Thiên Chúa giáo
  • B. Đề cao giá trị của Thiên Chúa giáo
  • C. Đề cao vai trò của Thiên Chúa giáo và phong kiến
  • D. Tất cả đều sai
 • Câu 5:

  Lêôna đơ Vanhxi là

  • A. Triết học
  • B. Toán học
  • C. Nhà y học
  • D. Họa sĩ, kỉ sư
 • Câu 6:

  Nguyên nhan của phong tào cải cách tôn giáo là:

  • A. Giáo hội tăng cường bóc lột nhân dân
  • B. Giáo Hội là thế lực cản trở sự phát triển của tư sản đang lên.
  • C. A, B đúng
  • D. A, B sai
 • Câu 7:

  Cải cách tôn giáo nổ ra đầu tiên ở:

  • A. Ý
  • B. Pháp
  • C. Đức
  • D. Anh
 • Câu 8:

  Người khởi xướng phong trào cải cách tôn giáo ở Đức là

  • A. Lu thơ
  • B. Calvin
  • C. Can-vanh
  • D. Tất cả đều sai
 • Câu 9:

  Nội dung của cải cách tôn giáo?

  • A. Phủ nhận vai trò thống trị của Giáo Hội.
  • B. Đòi bãi bỏ lễ nghi phiền tóai.
  • C. Đòi quay về với giáo lý Ki tô nguyên thủy
  • D. A, B, C
 • Câu 10:

  Tư tưởng của phong trào văn hóa Phục Hưng

  • A. Phê phán giáo hội Thiên chúa giáo
  • B. Đề cao giá trị con người
  • C. Đề cao khoa học tự nhiên
  • D. A, B, C

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *