Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Trung lưu sông Mê kông, quốc gia nào được hình thành thời phong kiến

  • A. Lan Xang
  • B. Đại Việt
  • C. Su-khô-thay
  • D. Lào
 • Câu 2:

  Quốc gia Chân Lạp được thành lập vào thời gian nào?

  • A. Thế kỉ VI
  • B. Thế kỉ V
  • C. Thế kỉ VII
  • D. Thế kỉ VIII
 • Câu 3:

  Vương quốc Campuchia thành lập từ thời gian nào?

  • A. Thế kỉ X sau công nguyên
  • B. Thế kỉ XI sau công nguyên
  • C. 10 thế kỉ đầu sau công nguyên
  • D. Thế kỉ IX sau công nguyên
 • Câu 4:

  Vương quốc Lạn Xạng thành lập khi nào?

  • A. 1454
  • B. 1335
  • C. 1533
  • D. 1353
 • Câu 5:

  Thế kỉ XIX Lào bị nước nào xâm lược?

  • A. Anh
  • B. Pháp
  • C. Mĩ
  • D. Hà Lan

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *