Bài tập 1 trang 13 SGK Lịch sử 6

Em hãy nêu tên các quốc gia cổ đại phương Đông.

Gợi ý trả lời bài 1

Các quốc gia cổ đại phương Đông: Ai Cập, vùng Lưỡng Hà, Ấn Độ và Trung Quốc.

Bài tập 2 trang 13 SGK Lịch sử 6

Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào?

Gợi ý trả lời bài 2

Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm ba tầng lớp: nông dân, quý tộc và nô lệ.

Bài tập 3 trang 13 SGK Lịch sử 6

Ở các nước phương Đông, nhà vua có những quyền hành gì?

Gợi ý trả lời bài 3

Ở các nước phương Đông, vua nắm mọi quyền hành, từ việc đặt ra luật pháp, chỉ huy quân đội, đến việc xét xử những người có tội. Vua được coi là đại diện thần thánh ở trần gian, theo chế độ cha truyền con 

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *