Bài tập 1 trang 19 SGK Lịch sử 6

Em hãy nêu những thành tựu văn hóa lớn của các quốc gia phương Đông cổ đại.

Gợi ý trả lời bài 1

  • Ai Cập: Xây dựng các Kim tự tháp, tượng Nhân sư, các đền đài, lăng tẩm, các pho tượng (tượng quan ghi chép, các vị thần..) ,đồ gốm, trang sức…, chữ tượng hình, các thành tựu toán học – thiên văn (tính số pi=3,5; hệ đếm số…,làm lịch viết trong các pa-py-rút…)
  • Lưỡng Hà: Xây dựng thành Ba-bi-lon, vườn treo Ba-bi-lon, các thành tựu toán học – thiên văn (pi=3,125; bảng nhân, hệ đếm số, giải phương trình, lượng giác…)
  • Trung Quốc: Xây dựng các cung điện, đền đài, lăng tẩm, đồ gốm, lụa, trang sức,…làm lịch, chữ tượng hình, thành tựu toán,…
  • Ấn độ: Hình thành các tôn giáo lớn (Đạo Phật, Đạo Hin-đu, Đạo Bà La Môn …). Xây dựng các cột trụ bằng đồng cao lớn ghi những văn tự cổ, các đền chùa,….các thành tựu toán đặc biệt là việc phát hiện chữ số 0.

————————

Bài tập 2 trang 19 SGK Lịch sử 6

Người Hi Lạp và Rô-ma đã có những thành tựu văn hóa gì?

Gợi ý trả lời bài 2

Người Hi Lạp và Rô-ma đã có những thành tựu văn hóa: thiên văn, lịch, chữ viết; các thành tựu đặt nền móng cho các ngành khoa học cơ bản sau này, văn học, nghệ thuật,…

———————–

Bài tập 3 trang 19 SGK Lịch sử 6

Theo em những thành tựu văn hóa nào của thời cổ đại còn được sử dụng đến ngày nay?

Gợi ý trả lời bài 3

Thành tựu văn hóa của thời cổ đại còn được sử dụng đến ngày nay: Thiên văn, lịch, chữ viết, chữ số, kiến thức của các ngành khoa học cơ bản, các tác phẩm văn học, nghệ thuật, các thành tựu kiến trúc,…

 

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *