Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Nước nào sau đây không có mặt ở Hội nghị cấp cao ở Ianta?

  • A. Anh
  • B. Mĩ
  • C. Pháp
  • D. Liên Xô
 • Câu 2:

  Hội nghị Pốtxđam diễn ra vào

  • A. 17/7/1945
  • B. 18/7/1945
  • C. 19/7/1945
  • D. 21/7/1945
 • Câu 3:

  Trụ sở của Liên hợp quốc đặt tại

  • A. Pari
  • B. London
  • C. New York
  • D. Đức
 • Câu 4:

  Việt Nam là ủy viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc vào năm

  • A. 2006
  • B. 2007
  • C. 2008
  • D. 2009
 • Câu 5:

  Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, một trật tự thế giới mới đã được hình thành với đặc trưng lớn là:

  • A. Thế giới chia làm 2 phe XHCN và TBCN do Liên Xô và Mĩ đứng đầu mỗi phe
  • B. Mĩ và Liên Xô ra sức chạy đua vũ trang
  • C. Thế giới chìm trong “Chiến tranh lạnh” do Mĩ phát động
  • D. Loài người đứng trước thảm hoạ “đung đưa trên miệng hố chiến tranh”
 • Câu 6:

  Để thông qua bản Hiến chương và tuyên bố thành lập Liên hợp quốc, Hội nghị tại San Francisco đã diễn ra với sự tham gia của

  • A. 45 nước
  • B. 50 nước
  • C. 55 nước
  • D. 60 nước
 • Câu 7:

  Bản Hiến chương Liên hợp quốc có hiệu lực từ ngày

  • A. 24/10/1945
  • B. 25/10/1945
  • C. 26/10/1945
  • D. 27/10/1945
 • Câu 8:

  Ban thư kí Liên hợp có nhiệm kì

  • A. 3 năm
  • B. 2 năm
  • C. 1 năm
  • D. 5 năm
 • Câu 9:

  Việt Nam là thành viên thứ mấy của Liên hợp quốc?

  • A. 149
  • B. 150
  • C. 151
  • D. 152
 • Câu 10:

  Nước Cộng hòa Liên bang Đức được thành lập vào thời gian nào?

  • A. Tháng 9/1949
  • B. Tháng 9/1948
  • C. Tháng 8/1948
  • D. Tháng 10/1949

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *