Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Ngay sau khi Nhật đầu hàng Đồng Minh, những quốc gia ở Đông Nam Á đứng lên tuyên bố độc lập là:

  • A. Inđônêxia, Việt Nam, Lào
  • B. Việt Nam, Philippin, Lào
  • C. Inđônêxia, Lào, Philippin
  • D. Việt Nam, Malaixia, Lào
 • Câu 2:

  Biến đổi quan trọng nhất của Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:

  • A. Các nước Đông Nam Á đã giành được độc lập
  • B. Các nước đã trở thành trung tâm kinh tế tài chính thế giới
  • C. Đến năm 1999, các nước Đông Nam Á đều gia nhập tổ chức ASEAN
  • D. Các nước Đông Nam Á đã đạt được nhiều thành tựu kinh tế to lớn
 • Câu 3:

  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân Inđônêxia tiến hành kháng chiến chống:

  • A. Thực dân Anh
  • B. Thực dân Pháp
  • C. Thực dân Hà Lan
  • D. Thực dân Tây Ban Nha
 • Câu 4:

  Trong những năm 1953- 1954, tình đoàn kết chiến đấu chống Pháp của quân dân hai nước Lào – Việt Nam được thể hiện qua hành động

  • A. Quân dân hai nước phối hợp mở nhiều chiến dịch, giành được thắng lợi to lớn
  • B. Việt Nam là hậu phương, đóng vai trò cung cấp nhân, vật, lực cho Lào
  • C. Lào là hậu phương, đóng vai trò cung cấp, nhân, vật, lực cho Việt Nam
  • D. Việt Nam đưa quân tình nguyện sang giúp nhân Lào kháng chiến chống Pháp
 • Câu 5:

  Nhóm các nước Đông Dương đã từng bước chuyển sang nền kinh tế thị trường vào

  • A. Những năm 60 – 70 của thế kỉ XX
  • B. Những năm 70 – 80 của thế kỉ XX
  • C. Những năm 80 – 90 của thế kỉ XX
  • D. Những năm đầu thế kỉ XXI
 • Câu 6:

  Lễ chính thức kết nạp Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN diễn ra vào:

  • A. Ngày 22/7/1992
  • B. Ngày 28/7/1995
  • C. Ngày 11/7/1995
  • D. Ngày 25/7/1997
 • Câu 7:

  ASEAN là một tổ chức khu vực Đông Nam Á, có nét khác cơ bản với EU ở chỗ

  • A. Xem mục tiêu chính trị là hoạt động chủ yếu
  • B. Mang tính toàn cầu hóa
  • C. Hội nhập tất cả các nước có chế độ chính trị khác nhau
  • D. Kết nạp rộng rãi các nước thành viên ngoài khu vực
 • Câu 8:

  Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào:

  • A. Ngày 15/8/1947
  • B. Ngày 26/1/1950
  • C. Ngày 26/3/1971
  • D. Ngày 7/1/1972
 • Câu 9:

  Cuộc cách mạng đã đưa Ấn Độ trở thành một trong những nước sản xuất phần mềm lớn nhất thế giới là:

  • A. “Cách mạng xanh”
  • B. “Cách mạng trắng”
  • C. “Cách mạng chất xám”
  • D. “Cách mạng khoa học – kĩ thuật”
 • Câu 10:

  Sau khi giành được độc lập Ấn Độ đã đạt được thành tựu nhảy vọt trên lĩnh vực nào?

  • A. Cách mạng xanh trong nông nghiệp
  • B. Công nghiệp
  • C. Vũ trụ
  • D. Thông tin liên lạc

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *