Bài tập 1 trang 36 SGK Lịch sử 11

Hãy phân tích tính chất của Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Gợi ý trả lời bài 1

  • Dựa vào mục đích cùa các nước tham chiến và hậu quả của cuộc chiến tranh để phân tích tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh đế quốc này.
  • Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914) là một cuộc chiến tranh đế quốc xâm lược, phi nghĩa. Mỗi nước tham gia chiến tranh, bất cứ ở phe nào, đều có mục đích trục lợi, khuếch trương thế lực, chiếm thêm thuộc địa của phe kia. Chiến tranh đó tiến hành giữa hai khối đế quốc để chia lại thế giới. Trong cuộc chiến tranh đó, sự xung đột giữa hai đế quốc Anh và Đức là có tác dụng chính quyết định.

———————————-

Bài tập 2 trang 36 SGK Lịch sử 11

Lập niên biểu về các sự kiện lớn của Chiến tranh thế giới thứ nhất

Gợi ý trả lời bài 2

Bảng niên biểu về các sự kiện lớn của Chiến tranh thế giới thứ nhất

Thời gian Sự kiện
4.8.1914 Bùng nổ chiến tranh thế giới thứ nhất
1914- 1918 Giai đoạn thứ nhất. Đức đánh Pháp chiến tranh diễn ra Châu âu, lan rộng thế giới. Từ 1916 chuyển sang giai đoạn cầm cự
Mùa xuân 1917- 11. 1918 Giai đoạn thứ hai. Phe hiệp ước phản công, phe Liên minh thất bại, đầu hàng
7.11.1917 Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi
9.11.1918 Cách mạng Đức thắng lợi – lật đổ chế độ quân chủ, thành lập nền cộng hòa
11.11.1918 Chính phủ mới ở Đức đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh thế giới kết thúc

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *