Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc ở Trung Quốc diễn ra trong bao nhiêu năm?

  • A. 12 năm
  • B. 13 năm
  • C. 14 năm
  • D. 15 năm
 • Câu 2:

  Trước thái độ của triều đình Mãn Thanh đối với đế quốc.Nhân dân Trung Quốc có hành động gì?

  • A. Đầu hàng đế quốc
  • B. Nổi dậy đấu tranh
  • C. Thỏa hiệp với đế quốc
  • D. Lợi dụng đế quốc chống phong kiến
 • Câu 3:

  Nước nào ở Đông Nam Á  không trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây?

  • A. Mã lai
  • B. Xiêm
  • C. Bru-nây
  • D. Xin-ga-po
 • Câu 4:

  Xiêm là nước duy nhất Đông Nam Á duy nhất không trở thành thuộc địa là do?

  • A. Duy trì chế độ phong kiến
  • B. Tiến hành cách mạng tư sản
  • C. Tăng cường khả năng quốc phòng
  • D. Chính sách duy tân của Ra-ma V
 • Câu 5:

  Sau cuộc cải cách Minh Trị, tầng lớp Samurai chủ trương xây dựng nước Nhật trên ưu thế nào?

  • A. Sức mạnh quân sự
  • B. Truyền thống văn hóa lâu đời
  • C. Sức mạnh kinh tế
  • D. Sức mạnh áp chế về chính trị
 • Câu 6:

  Nhật Bản xác định biện pháp chủ yếu để vươn lên trong thế giới tư bản chủ nghĩa là gì?

  • A. Chạy đua vũ trang với các nước tư bản chủ nghĩa
  • B. Tiến hành chiến tranh giành giật thuộc địa, mở rộng lãnh thổ
  • C. Tăng cường tiềm lực kinh tế và quốc phòng
  • D. Mở rộng lãnh thổ ra bên ngoài
 • Câu 7:

  Nước nào ở Mĩ La tinh giành độc lập đầu tiên? Vào thời gian nào?

  • A. Ha-i-ti, 1802
  • B. Ha-i-ti, 1804
  • C. Mê-hi-cô, 1821
  • D. Bra-xin, 1791
 • Câu 8:

  Trong 20 năm đầu đấu tranh (1885-1905), Đảng Quốc đại chủ trương dùng phương pháp gì để đấu tranh đòi Chính phủ Anh thực hiện cải cách ở Ấn Độ?

  • A. Dùng phương pháp ôn hòa
  • B. Dùng phương pháp thương lượng
  • C. Dùng phương pháp bạo lực
  • D. Dùng phương pháp đấu tranh chính trị
 • Câu 9:

  Vì sao Thái Lan vẫn giữ được độc lập tương đối vào thế kỉ XIX?

  • A. Được Mĩ bảo trợ về quân sự
  • B. Vì đã thực hiện chính sách ngoại giao khôn khéo và mềm dẻo
  • C. Sự chiến đấu anh dũng của nhân dân
  • D. Địa hình nhiều sông ngòi, đồi núi khó xâm nhập
 • Câu 10:

  Vào thời gian nào thì chế độ Mạc phủ ở Nhật Bản lâm vào khủng hoảng và suy yếu?

  • A. Giữa thế kỉ XIX
  • B. Đầu thế kỉ XIX
  • C. Cuối thế kỉ XVIII
  • D. Cuối thế kỉ XIX

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *