Bài tập 1 trang 39 SGK Hóa học 9

Có những loại phân bón hóa học: KCl, NH4NO3, NH4Cl, (NH4)2SO4, Ca3(PO4)2, Ca(H2PO4)2, (NH4)2HPO4, KNO3.

a) Hãy cho biết tân hóa học của những phân bón nói trên.

b) Hãy sắp xếp nững phân bón này thành hia nhóm phân bón đơn và phân bón kép.

c) Trộn những phân bón nào với nhau ta được phân bón kép NPK?

Gợi ý trả lời bài 1

Câu a:

Tên hóa học của phân bón:

KCl: Kali clorua

NH4NO3: Amoni nitrat

NH4Cl: Amoni clorua

(NH4)2SO4: Amoni sunphat

Ca3(PO4)2: Canxi photphat

Ca(H2PO4)2: Canxi đihiđrophotphat

(NH4)2HPO4: Điamoni hiđrophotphat

KNO3: Kali nitrat.

Câu b:

Hai nhóm phân bón:

  • Phân bón đơn: KCl, NH4NO3, NH4Cl, (NH4)2SO4, Ca3(PO4)2, Ca(H2PO4)2.
  • Phân bón kép: (NH4)2HPO4, KNO3.

Câu c:

Phân bón kép NPK: Trộn các phân bón NH4NO3, (NH4)2HPO4 và KCl theo tỉ lệ thích hợp, được phân bón NPK.

————————————-

Bài tập 2 trang 39 SGK Hóa học 9

Có 3 mẫu phân bón hóa học không ghi nhãn là: phân kali KCl, phân đạm NH4NO3 và phân supephotphat (phân lân) Ca(H2PO4)2. Hãy nhận biết mỗi mẫu phân bón trên bằng phương pháp hóa học?

Gợi ý trả lời bài 2

Phương pháp hóa học nhận biết KCl, NH4NO3 và Ca(H2PO4)2:

Cho dung dịch NaOH vào các ống nghiệm chứa ba mẫu phân bón trên và đun nóng, chất trong ống nghiệm nào có mùi khai là NH4NO3.

NH4NO3 + NaOH → NH3↑ + H2O + NaNO3

Cho dung dịch Ca(OH)2 vào hai ống nghiệm còn lại, chất trong ống nghiệm nào cho kết tủa trắng là Ca(H2PO4)2, chất trong ống nghiệm không phản ứng là KCl.

2Ca(OH)2 + Ca(H2PO4)2 → Ca3(PO4)2↓ + 4H2O.

————————————–

Bài tập 3 trang 39 SGK Hóa học 9

Một người làm vườn đã dùng 500g (NH4)2SOđể bón rau.

a) Nguyên tố dinh dưỡng nào có trong loại phân bón này?

b) Tính thành phần phần trăm của nguyên tố dinh dưỡng trong phân bón.

c) Tính khối lượng của nguyên tố dinh dưỡng bón cho ruộng rau.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Câu a: Nguyên tố dinh dưỡng là đạm (nitơ).

Câu b:

Thành phần phần trăm của N trong (NH4)2SO4:

\(\\ M_{(NH_{4})_{2}SO_{4}} = 132 \\ \\ \%N = \frac{28}{132 \times 100 \%} = 21,21 \ \%.\)

Câu c:

Khối lượng của nguyên tố dinh dưỡng bón cho ruộng rau:

Trong 132g (NH4)2SO4 có 28g N

Trong 500g (NH4)2SO4 có x g N.

\(\Rightarrow x = \frac{28 \times 500 }{132} = 106 \ g N.\)

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *