Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Trong tự nhiên muối natri clorua có nhiều trong:

  • A. Nước biển.
  • B. Nước mưa.
  • C. Nước sông.
  • D. Nước giếng.
 • Câu 2:

  Nung kali nitrat (KNO3) ở nhiệt độ cao, ta thu được chất khí là:

  • A. NO.
  • B. N2O.
  • C. N2­O5
  • D. O2.
 • Câu 3:

  Điện phân dung dịch natri clorua (NaCl) bão hoà trong bình điện phân có màng ngăn ta thu được hỗn hợp khí là:

  • A. H2 và O2
  • B. H2 và Cl2
  • C. O2 và Cl2
  • D. Cl2 và HCl
 • Câu 4:

  Để làm sạch dung dịch NaCl có lẫn Na2SO4 ta dùng:

  • A. Dung dịch AgNO3.
  • B. Dung dịch HCl.
  • C. Dung dịch BaCl2
  • D. Dung dịch Pb(NO3)2.
 • Câu 5:

  Để có được dung dịch NaCl 32%, thì khối lượng NaCl cần  lấy hoà tan vào 200 gam nước là:

  • A. 90 gam.
  • B. 94,12 gam
  • C. 100 gam.
  • D. 141,18 gam.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *