Bài tập 1 trang 15 SGK Hóa học 8

Hãy chép các câu sau đây với đầy đủ các cụm từ phù hợp.

“……….là hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện : từ …………tạo ra mọi chất. Nguyên tử gồm …………mang điện tích dương và vỏ tạo bởi……………”

Gợi ý trả lời bài 1

Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện : từ nguyên tử tạo ra mọi chất. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm”.

——————————————————-

Bài tập 2 trang 15 SGK Hóa học 8

a) Nguyên tử tạo thành từ ba loại hạt nhỏ hơn nữa, nó là những loại nào?

b) Hãy nói tên, kí hiệu và điện tích của những hạt mang điện.

c) Những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt nào trong hạt nhân?

Gợi ý trả lời bài 2

a) Nguyên tử tạo thành từ ba loại hạt nhỏ hơn nữa, đó là Electron, proton và nơtron

b) + electron: kí hiệu là e, mang điện tích âm.

+ proton: kí hiệu là p, mang điện tích dương.

c) Các nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhân.

———————————————————

Bài tập 3 trang 15 SGK Hóa học 8

Vì sao nói khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử?

Gợi ý trả lời bài 3

Hạt nhân gồm proton và nơtron có khối lượng rất lớn so với các hạt electron, (khối lượng electron rất bé) nên khối lượng hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử.

—————————————————

Bài tập 4 trang 15 SGK Hóa học 8

a) Trong nguyên tử, electron chuyển động và sắp xếp như thế nào?

b) Nhờ đâu mà nguyên tử có khả năng liên kết?

Gợi ý trả lời bài 4

Câu a: Trong nguyên tử, electron luôn chuyển động quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp.

Câu b: Nguyên tử có khả năng liên kết là do các electron.

—————————————-

Bài tập 5 trang 15 SGK Hóa học 8

Cho biết sơ đồ của một số nguyên tử sau:

Gợi ý bài tập SGK Bài 4 Hóa học 8

Hãy chỉ ra: số p trong hạt nhân, số e trong nguyên tử và số e lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử.

Gợi ý trả lời bài 5

Nguyên tử Số p trong hạt nhân Số e trong nguyên tử Số lớp electron Số e lớp ngoài cùng
Neon 2 2 1 2
Cacbon 6 6 2 4
Nhôm 13 13 3 3
Canxi 20 20 4 2

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *