Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Dãy chất nào sau đây đều là kim loại

  • A. nhôm, đồng, lưu huỳnh, bạc
  • B. sắt, chì, kẽm , thủy ngân
  • C. oxi, nitơ, cacbon,canxi
  • D. vàng , magie, nhôm ,clo
 • Câu 2:

  Dãy chất nào sau đây đều là phi kim

  • A. oxi, nhôm, đồng, lưu huỳnh, bạc
  • B. sắt, chì, kẽm , thủy ngân
  • C. oxi, nitơ, cacbon,clo
  • D. vàng , magie, nhôm ,clo
 • Câu 3:

  Trong các chất sau đây chất nào là đơn chất

  • A. nước
  • B. muối ăn
  • C. thủy ngân
  • D. khí cacbonic
 • Câu 4:

  Trong các chất sau, chất nào là hợp chất

  • A. oxi
  • B. nhôm
  • C. Photpho
  • D. Đá vôi
 • Câu 5:

  Cho công thức hóa học của một sô chất sau:Cl2, CuO, KOH, Fe, H2SO4, AlCl3.số đơn chất và hợp chất là:

  • A. 1 đơn chất và 5 hơp chất
  • B. 2 đơn chất và 4 hợp chất
  • C. 3 đơn chất và 3 hợp chất
  • D. 4 đơn chất và 2 hợp chất

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *