Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Vật thể nhân tạo là

  • A. con trâu
  • B. con sông
  • C. xe đạp
  • D. con người
 • Câu 2:

  Vật thể tự nhiên là

  • A. hộp bút
  • B. máy điện thoại
  • C. nồi cơm điện
  • D. sao hôm
 • Câu 3:

  Chất tinh khiết là chất

  • A. có tính chất không đổi
  • B. có lẫn thêm vài chất khác
  • C. gồm những phân tử đồng dạng
  • D. không lẫn tạp chất
 • Câu 4:

  Chất nào sau đây được coi là tinh khiết

  • A. nước suối
  • B. nước cất
  • C. nước khoáng
  • D. nước đá từ nhà máy
 • Câu 5:

  A. Về mùa hè vành xe đạp bằng sắt bị han gỉ nhanh hơn mùa đông

  B. Mặt trời mọc sương bắt đầu tan dần

  C. “Ma trơi” là ánh sáng xanh (ban đêm) do photphin(PH3) cháy trong không khí

  D. Giấy quỳ tím khi nhúng vào dung dịch axit bị đổi thành đỏ

  E. Khi đốt cháy than tổ ong (cũng như pháo) tỏa ra nhiều khí độc (CO2, SO2) gây ô nhiễm môi trường rất lớn

  Những hiện tượng vật lí là :

  • A. A, B
  • B. D.E
  • C. B,D
  • D. C,B

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *