Cùng bài học:

 1. Bài 10: Photpho

Bài tập 1 trang 49 SGK Hóa học 11

Nêu những điểm khác nhau về tính chất vật lí giữa P trắng và P đỏ. Trong điều kiện nào P trắng chuyển thành P đỏ và ngược lại?

Gợi ý trả lời bài 1

Những điểm khác nhau về tính chất vật lí giữa P trắng và P đỏ là:

Đặc điểm Photpho trắng Photpho đỏ
Trạng thái, Màu sắc Chất rắn màu trắng hoặc hơi vàng Chất bột màu đỏ
Khả năng nóng chảy, tính độc Dễ nóng chảy, rất độc Khó nóng chảy, không độc
Tính tan Tan trong một số dung môi hữu cơ Không tan trong các dung môi thông thường
Khả năng phát quang Phát quang trong bóng tối Không phát quang trong bóng tối
Nhiệt độ bốc cháy Bốc cháy trong không khí ở t° > 40°C Bốc cháy trong không khí ở t° > 250°C

Điều kiện nào P trắng chuyển thành P đỏ và ngược lại là:

 • Khi đun nóng đến nhiệt độ 2500C và không có không khí, photpho trắng chuyển dần thành photpho đỏ ở dạng bền hơn.
 • Khi đun nóng không có không khí, photpho đỏ chuyển thành hơi, khi làm lạnh thì hơi đó ngưng tụ lại thành phopho trắng.

———————————-

Bài tập 2 trang 49 SGK Hóa học 11

Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau đây và cho biết trong các phản ứng này, P có tính khử hay tính oxi hóa:

P + O2  → P2O5

P + Cl2 → PCl3

P + S → P2S3

P + S → P2S5

P + Mg → Mg3P2

P + KClO3 → P2O5 + KCl

Gợi ý trả lời bài 2

Các phương trình hóa học:

4P + 5O2  → 2P2O5

2P + 3Cl2 → 3PCl3

2P + 3S → P2S3

2P + 5S → P2S5

2P + 3Mg → Mg3P2

6P + 5KClO3 →3 P2O5 +5KCl

Trong phản ứng:

 • (5): P thể hiện tính oxi hóa
 • (1) (2) (3) (4) (6): P thể hiện tính khử 3

————————————

Bài tập 3 trang 49 SGK Hóa học 11

Thí nghiệm ở hình 2.13 chứng minh khả năng bốc cháy khác nhau của P trắng và P đỏ. Hãy quan sát, mô tả và giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.

Gợi ý bài tập SGK Bài 10 Hóa học 11 Cơ bản

Gợi ý trả lời bài 3

Hiện tượng: P trắng bốc cháy, còn P đỏ không bốc cháy.

Giải thích: P trắng hoạt động hóa học mạnh hơn P đỏ. P trắng tác dụng với oxi không khí dễ dàng hơn, tạo thành P2O5.

———————————-

Bài tập 4 trang 50 SGK Hóa học 11

Nêu những ứng dụng của photpho. Những ứng dụng đó xuất phát từ tính chất gì của photpho?

Gợi ý trả lời bài 4

Ứng dụng của Photpho:

 • Phần lớn Photpho sản xuất ra dùng để sản xuất axit photphoric, phần còn lại chủ yếu dùng để sản xuất diêm.
 • Ngoài ra, Photpho còn được dùng vào mục đích quân sự: sản xuất bom, đạn cháy, đạn khói…
 • Photpho còn là một nguyên tố rất cần cho con người, nhất là trí thông minh và phát triển xương. Cần cho cây, nhất là cây ăn quả.

Mỗi ứng dụng đó xuất phát từ tính khử hoặc tính oxi hóa của photpho.

——————————-

Bài tập 5 trang 50 SGK Hóa học 11

Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam photpho trong oxi dư. Cho sản phẩm tạo thành tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 32% tạo ra muối Na2HPO4.

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b) Tính khối lượng dung dịch NaOH đã dùng.

c) Tính nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch thu được sau phản ứng.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Nhận định & Phương pháp

 • Tuỳ theo tỉ lệ chất tham gia phản ứng mà H3PO4 sinh ra muối axít hoặc muối trung hoà

H3PO4 + NaOH → NaH2PO4 + H2O     (1)

H3PO4 + 2 NaOH → Na2HPO4+ 2H2O (2)

H3PO4 + 3 NaOH → Na3PO4 + 3H2O   (3)

 • \(a = \frac{{{n_{NaOH}}}}{{{n_{{H_3}P{O_4}}}}}\)

Nếu a \(\leq\) 1 → NaH2PO4  (1)

Nếu a = 2 → Na2HPO4  (2)

Nếu a \(\geq\) 3 → Na3PO4    (3)

Nếu 1< a < 2 xảy ra (1) và  (2)

Nếu 2< a < 3 xảy ra (2) và  (3)

Ở bài 5 cụ thể này, thì muối tạo thành cho sẵn là Na2HPO4 nên ta chỉ việc viết phương trình phản ứng, quy số liệu ra số mol và dựa vào phương trình để giải quyết yêu cầu bài toán.

Hướng dẫn:

a) 4P + 5O2 Gợi ý bài tập SGK Bài 10 Hóa học 11 Cơ bản 2P2O5 (1)

P2O5 + 4NaOH → 2Na2HPO4 + H2O (2)

b) Số mol P tham gia phản ứng: Gợi ý bài tập SGK Bài 10 Hóa học 11 Cơ bản = 0,200 (mol)

Từ (1) và (2) có sơ đồ hợp thức:

2P    →    P2O5     →    4NaOH      →     2Na2HPO4 (3)

2 mol          1 mol          4 mol                 2 mol

0,200 mol   0,100 mol     0,400 mol        0,200 mol

Từ đó tính được số gam dung dịch NaOH 32,0 % đã dùng là 50,0 gam.

c) Dựa vào (3) tính được 0,200 mol Na2HPO4.

\(\\ M_{dd \ Na_{2}HPO_{4}}= 14,2 \ gam + 50,0 \ gam = 64,2 \ (g) \\ C\% _{dd \ Na_{2}HPO_{4}} = \ ? \ . \ 100 \% = 44,2 \%\)

Cùng bài học:

 1. Bài 10: Photpho

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *